top of page

 

IFS AB[1]  prognozes uzņēmuma aktīvu pārvaldības risinājumu (Enterprise Asset Management - EAM) attīstībai 2023. un turpmākajos  gados:   

1. PROGNOZE: Ilgtspējība

PIEAUGS EAM TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA UZŅĒMUMOS ILGTSPĒJĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI

Klimata pārmaiņas, normatīvo prasību pieaugums un korporatīvā atbildība ir izvirzījušas ilgtspējību daudzu uzņēmumu darba kārtības augšgalā. Arvien vairāk uzņēmumu aktīvi pārvalda savu ietekmi uz vidi, tiem nepieciešams nodrošināt pastāvīgu atbilstību ESG (Environment, Social, Governance -  vides, sociālajiem un pārvaldības) kritērijiem.

Līdz šim EAM risinājumi galvenokārt tika izmantoti, lai optimizētu iekārtu produktivitāti un dzīves ciklu, šobrīd EAM kļūst arī par kritiski svarīgu tehnoloģiju ilgtspējības mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka 2023. gadā arvien vairāk uzņēmumu izmantos EAM risinājumus, lai uzraudzītu un izsekotu enerģijas patēriņam, emisijas un citiem rādītājiem, kas jāpārvalda saskaņā ar ESG  kritērijiem un citām normatīvajām prasībām.

EAM tehnoloģija nodrošina savienojumus starp dažādiem, bieži vien ģeogrāfiski izkliedētiem tehnoloģiskiem objektiem. Iepriekš tas ļāva operatīvi pārraudzīt aktīvu veiktspēju attiecībā pret produktivitāti.  Ņemot vērā digitalizāciju, tagad iespējams saņemt reāllaika datus no katra objekta, nodrošinot uzņēmumam pārraudzības un precīzas kontroles iespējas. Svarīgi, ka digitālie ieraksti var kalpot par pierādījumu regulatoru prasību izpildei.

2. PROGNOZE: Uzturēšana 5.0 (Maintenance 5.0)

TURPINĀSIES PROGRESS UZTURĒŠANAS ZIŅĀ, PĀREJOT UZ UZTURĒŠANA 5.0 STANDARTIEM.

Attīstoties tehnoloģijām, attīstās arī uzturēšanas stratēģija. Lai gan uzturēšanas pieejas attīstība laika gaitā ir lineāra, vairums uzņēmumu izmanto dažādas pieejas vienlaikus.

2023. gadā uzņēmumi tuvosies Uzturēšana 5.0 standartiem, kas paredz aktīvu veiktspējas pārvaldību to optimizācijai reāllaikā. Šis elastīgais, uz cilvēku orientētais ilgtspējīgas uzturēšanas modelis uzrāda iespējamās problēmas visā aktīva izmantošanas laikā un preventīvi reaģē uz tām.

Uzņēmumi izmantos EAM platformas, lai ieviestu inovācijas, tostarp mākslīgā intelekta rīkus, mašīnmācīšanos, paplašināto/virtuālo realitāti u.c., nodrošinot labāku, ātrāku un precīzāku pārraudzību. EAM mākoņtehnoloģija atbalstīs pilnīgu procesu automatizāciju, aizstājot sarežģītas un laikietilpīgas darbplūsmas. Uzņēmumi iegūs operatīvu pārskatu un strādās efektīvāk.

 

3. PROGNOZE: Uzņēmumu datu optimizācija

PIEAUGS UZŅĒMUMU IEGULDĪJUMI EFEKTĪVĀKĀS DATU STRATĒĢIJĀS

Turpinoties digitālajai transformācijai, datu nozīme strauji pieaug. Pateicoties mākoņtehnoloģiju sasniegumiem, jaunām ātrākām tehnoloģijām un iespējai izmantot daudzas savienotas ierīces, uzņēmumi rada desmitiem reižu vairāk datu nekā jebkad agrāk. Datu ieguve EAM platformās ir pieaugusi, arvien vairāk izmantojot ar IoT (Internet of Things - lietu internets) savienotas ierīces, tādējādi saņemot pilnvērtīgāku un detalizētāku informāciju.

2022. gadā tika prognozēts, ka uzņēmumu datu apjoms pasaulē kopumā palielināsies par 42,2% gadā. Datu glabāšana ārpus biroja uzņēmumiem vairs neizraisa bailes, pēdējo divu gadu laikā uzņēmumu datu apjoms mākoņkrātuvēs (publiskās, privātās, nozaru) pasaulē ir dubultojies[2].

Paredzams, ka turpmāk uzņēmumi ieguldīs ievērojamus līdzekļus, lai sasniegtu maksimālu ieguvumu no visiem to radītajiem datiem. Šī pieeja palīdzēs risināt problēmas arī ar senāk ieviestām sistēmām, kas nespēj apstrādāt pieaugošo datu apjomu, ko rada jaunākās tehnoloģijas un saistītie uzņēmuma aktīvi. Izolētu datu krātuvju vietā informācija tiks konsolidēta vienotā krātuvē. Izmantojot efektīvāku datu stratēģiju, uzņēmumi gūs labumu, pateicoties pilnvērtīgākai, precīzākai analīzei, kas palīdzēs lēmumu pieņemšanā, balstoties uz reāllaika datu apkopojumu. Pateicoties elastīgai aktīvu pārvaldībai un stabilam datu modelim, uzņēmumi būs spējīgi ātrāk pielāgoties tam, ko tirgus (un pasaule) piedāvās.

Materiāls sagatavots, balstoties uz: https://blog.ifs.com/2023/03/ifs-predictions-2023-enterprise-asset-management-eam-technology/

 

Vairāk par IFS Cloud iespējām: 

 

 

______________________________

[1] IFS AB ir programmatūras izstrādes uzņēmums ar galveno mītni Zviedrijā, kas  izstrādā IFS Cloud programmatūru un piegādā to ražošanas, tirdzniecības, pakalpojumu u.c. nozaru uzņēmumiem visā pasaulē. Vienotā IFS Cloud platformā konkrētai nozarei specifiski produkti ir savienoti vienā datu modelī, tiek nodrošināta uzņēmumu aktīvu datu uzglabāšana un ieguve, sistēma var kalpot gan kā ERP (Enterprise Resource Planning – uzņēmuma resursu plānošanas), gan arī kā EAM /CMMS (Computerized maintenance management system - datorizēta tehniskās apkopes vadības sistēma) risinājums.

[2https://www.statista.com/statistics/1186304/total-enterprise-data-volume-location/

bottom of page