top of page

Cik jums izmaksā iekārtu dīkstāve savlaicīgi neveiktas apkopes dēļ? Cik - meistara izbraukums uz objektu, nepaņemot līdzi atbilstošu rezerves daļu? Palielinoties iekārtu skaitām pārvaldībā, ir svarīgi pievērst uzmanību būtiskiem iekārtu ekspluatācijas aspektiem, piemēram, laikus veikt apkopi, precīzi aprēķināt iekārtas patiesās ekspluatācijas izmaksas, sekot līdzi mezglam veiktajām manipulācijām. Šādu un līdzīgu datu uzglabāšanu un ieguvi nodrošina IFS Cloud, kas var kalpot gan kā ERP[1], gan arī kā EAM[2]/CMMS[3] risinājums.

wepik-export-20230424170028.png

 

IFS Cloud Aktīvu pārvaldības modulis nodrošina uzņēmuma fizisko aktīvu, piemēram, iekārtu, instrumentu, lineāru u.c. infrastruktūras objektu uzskaiti, uzturēšanas, tehnisko apkopju, apskašu un diagnostikas plānošanu. Risinājums kalpo kā iekārtu, to  apkopju un remontu datu krātuve, nodrošinot operatīvu informācijas atjaunošanos un būtiski mazinot cilvēcisku  kļūdu iespēju.

Būtiska IFS Cloud priekšrocība ir tās uzbūve, atklātums un elastīgums. Sistēma sastāv no vairāk nekā 60 komponentēm, no kurām var izvēlēties nepieciešamās. To var pielāgot atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, instalējot papildu komponentes.

IFS Cloud nodrošina informācijas tehnoloģiju atbalstu svarīgākajām apsekojumu un remontu vajadzībām, piemēram, uzturēt pārbaužu un remontu grafikus, reģistrēt rezultātus un konstatētos defektus, kontrolēt materiālu izlietojumus, plānot nākotnes pārbaudes u.tml.

Sistēma ir integrējama ar Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS), nodrošinot objektu atrašanās vietas informāciju, darbu plānošanu, maršrutu plānošanu un uzskaiti, atspoguļojumu kartē, balstoties uz ģeotelpiskiem datiem, kā arī ar Kadastra informācijas sistēmu un ar dažādām uzņēmumā ieviestām informācijas sistēmām, piemēram, SCADA, personāla vadības u.c. sistēmām. Tiek nodrošināta strukturēta normatīvi tehnisko dokumentu, piemēram, rasējumu, darba drošības u.c. instrukciju aprite vienotā sistēmā, ieskaitot gan apstiprināšanas procesu, gan lietotāju iepazīstināšanu.

Lai uzzinātu vairāk par SIA “E-PASAULE” piedāvātā IFS Cloud  risinājuma iespējām, lūdzam apmeklēt vietni https://www.epasaule.lv/produkts-ifs un, lai saņemtu plašāku informāciju, t.sk., par realizētajiem projektiem, sazināties, rakstot uz info@epasaule.lv, vai pa tālruni 67320099.

____________________________

[1] ERP (Enterprise Resource Planning) - Uzņēmuma resursu plānošanas [sistēma]

[2] EAM (Enterprise Asset Management)  - Uzņēmuma aktīvu pārvaldības [sistēma]

[3] CMMS (Computerized maintenance management system) – Datorizēta tehniskās apkopes vadības sistēma

Kontaki

Uzdot jautājumu:

Paldies, Jūsu jautājums nosūtīts.

bottom of page