top of page
IFS Cloud

 

IFS Cloud ir uzņēmuma resursu plānošanas sistēma (ERP - Enterprise resource planning), kas dod iespēju paaugstināt biznesa procesu efektivitāti, samazināt izmaksas, optimizēt piegādes, operatīvi saņemt vadības informāciju un vadīt tehnoloģisko objektu remontus un apkopes.


Šī sistēma tiek modernizēta jau vairāk kā 20 gadus, tikusi aprobēta 5000 uzņēmumos gandrīz visās nozarēs un iekļauj sevī to labākās vadības prakses.


Principiālā sistēmas priekšrocība ir tās kompleksā uzbūve, atklātums un fleksibilitāte. Šī ir pirmā sistēma, kas tika veidota kā objektu orientētā komponentu arhitektūrā. Tas nozīmē, ka IFS Cloud nav monolīta, bet sastāv no daudzām komponentēm (vairāk nekā 60), un katrs uzņēmums var izvēlēties tieši tās komponentes, kas tam ir nepieciešamas. Var papildināt sistēmu atbilstoši savām vajadzībām, instalējot papildu komponentes un integrējot IFS ar citām sistēmām.

FS Cloud atklātums dod iespēju ātri un efektīvi to ieviest, modificēt un pāriet uz jaunākām versijām. Tas dod iespēju minimizēt riskus, ieviešanas ilgumu un izmaksas paātrinot atmaksāšanu.


Starp uzņēmumiem, kas izmanto IFS Applications, ir Latvijas Gāze, Eesti Energia, Latvenergo, Viru Keemia Grupp un daudzi citi.

 

IFS Cloud komponentes:
IFS Finanses:

Šī risinājuma komponentes nodrošina komplekso finansu un grāmatvedības uzskaiti. Informācija var tikt pasniegta dažādās plaknēs, ar nepieciešamo detalizācijas līmeni. Tiek nodrošināta operatīvā uzskaite atbilstoši gan Latvijas, gan starptautiskiem standartiem (GAAP, IAS), tai skaitā paralēlā. Ir iebūvētie konsolidācijas, atskaišu ģenerēšanas un budžetēšanas rīki.

 

IFS eBusiness:

Internets dod iespēju maksimāli ātri pārraidīt un saņemt informāciju, tāpēc dažu operāciju realizēšana ar internet palīdzību (piemēram, piegādes) var būtiski palielināt uzņēmuma efektivitāti. Darbinieku, klientu un piegādātāju portāli nodrošina ātru un operatīvu piekļūšanu nepieciešamai informācijai. Darbinieki var ievadīt un saņemt informāciju no sistēmas, izmantojot plaukstdatorus vai svītru kodu skanerus.

 

IFS Pārdošanas un pēcpārdošanu apkalpošana:

Šī risinājuma komponenti ir paredzēti visu ar klientiem saistīto operāciju uzturēšanai, ieskaitot tirgvedības, pārdošanas un pēcpārdošanas apkalpošanas procesus. Tiek uzturētas plašas iespējas komerciālo piedāvājumu automatizētai sagatavošanai, operāciju ar līgumiem un piedāvājumiem, marketinga kampaņu sagatavošanai, internet-veikala izveidei un uzturēšanai.

 

IFS Inženierings:

Komponenti vienkāršo un paātrina projektēšanas un konstruēšanas darbus, kā arī jaunas produkcijas izlaides apgūšanu. Risinājums IFS Inženierings uztur dažādu objektu projektēšanas un izveides vadīšanu – produkcijas, tehnoloģiskā procesa, ražošanas jaudu, ēku un komunikāciju, ar turpmāko šo objektu nodošanu tehniskai apkopei. Ir paredzēta iespēja strādāt pie projektiem un objektu izveidošanas grupās, kooperācijā ar izstrādātājiem un ražotājiem.

 

IFS Ražošana:

Risinājums IFS Ražošana dod iespēju plānot, kontrolēt, analizēt un vadīt ražošanas procesus uzņēmumā. Sistēma pilnībā atbilst MRPII standartam. Uztur visu zināmo vadības modeļu klāstu: “ražošana uz noliktavu”, “ražošana pēc pasūtījuma”, “montēšana pēc pasūtījuma”, “konstruēšana pēc pasūtījuma”. Risinājums ir aprobēts uzņēmumos ar dažādiem ražošanas tipiem – ar nepārtraukto, diskrēto, projektu ražošanas ciklu.

 

IFS Piegādes:

Risinājums IFS Piegādes ir pamats piegāžu un loģistikas vadībai. Risinājums balstās uz sekojošiem principiem: vienkāršība (ļauj izveidot piegāžu plūsmu caurskatāmu, bet sistēmu – ērtu ekspluatācijā), fleksibilitāte (dod iespēju pielāgoties dažādiem piegāžu modeļiem un pasūtījumu apstrādāšanas metodēm), spēja adaptēties (var pielāgoties kompānijas izmaiņām) un atklātums (vienkāršo operācijas ar piegādātājiem un pircējiem).

 

IFS Tehniskā apkope un remonti:

Šie komponenti dod iespēju automatizēt iekārtu, ēku un infrastruktūras objektu tehnisko apkopi un remontus. Risinājums tiek plaši izmantots enerģētikā, ražošanā, telekomunikāciju un transporta nozarē, infrastruktūras objektu apkopē (tilti, pārraides līnijas, ostas un t.t.). Pēc analītiskās kompānijas ARC datiem, remontu risinājums IFS ir pasaules līderis starp analoģiskām sistēmām.

 

IFS Personāls:

Sistēmas IFS personāla risinājums dod iespēju ietaupīt laiku un līdzekļus racionāli pārvaldot kompānijas cilvēkresursus. Sistēmā ir rīki personāla uzskaitei, darba samaksas un prēmiju aprēķināšanai, vajadzību personālā analīzei, darba laika uzskaitei, karjeras un profesionālās izaugsmes plānošanai un apmācībai.

Uzdot jautājumu:

Paldies, Jūsu jautājums nosūtīts.

bottom of page