Produkti

Dažādu nozaru uzņēmumu darba optimizācijai SIA "E-PASAULE" piedāvā lielo un vidējo uzņēmumu vadības risinājumu  IFS Applications, uz mākoņservisiem balstītu, procesu orientētu programmatūru tirgzinības, pārdošanas un servisu automatizēšanai - Creatio bpm'onlineBankām un Finanšu kompānijām “E-PASAULE” piedāvā ieviest attālināto kontu vadības risinājumu Integra | Online Banka un Open Banking / PSD2 un XS2A risinājumu

PSD2/ Atvērtās bankas risinājums

E-Pasaule piedāvātais PSD2 / Atvērtās bankas API risinājums pilnībā atbilst visiem PSD2 regulas nosacījumiem un ir izstrādāts vadoties pēc "Berlīnes grupas" ieviešanas vadlīnijām. 

Interga | Online banka

Integra | Online bankas vadības risinājums izmantojot aizsargātus datu sūtīšanas kanālus ļauj veikt elektronisko dokumentu apriti starp klientu un banku. 

IFS Applications ERP

IFS Applications ERP ir uzņēmuma resursu plānošanas sistēma (ERP - Enterprise resource planning), kas dod iespēju paaugstināt biznesa procesu efektivitāti, samazināt izmaksas, optimizēt piegādes, operatīvi saņemt vadības informāciju un vadīt tehnoloģisko objektu remontus un apkopes.

Creatio

Creatio produkts bpm'online ir procesu orientēta uz mākoņa balstīta programmatūra 
priekš mārketinga, pārdošanas un servisu automatizēšanas. Creatio produktu īpašs skaistums un pamatvērtība ir Out-of-the-box process kas vada lietotāju caur viss efektīvākajām darbībām, lai paātrinātu rezultātus.