top of page
PSD2 / XS2A risinājums 
(Open Banking API)

 

E-PASAULE piedāvātais risinājums atbilst visiem PSD2 regulas nosacījumiem un ir izstrādāts vadoties pēc “Berlīnes grupas” ieviešanas vadlīnijām, nodrošinot:

  • Pilnu XS2A interfeisu integrācijai ar TPP pakalpojumu sniedzējiem

  • Bankas pakalpojumu platformu (ASPSP)  

  • Izstrādes platforma (smilškasti / sandbox). 

  • Iespēju attīstīt un piedāvāt jaunus servisus ārpus PSD2 regulas prasībām

    Sistēma paredz Bankas un Trešās puses pakalpojumu sniedzēju (TPP) Lietotājiem (PSU), izmantojot Bankas pakalpojumu platformu (ASPSP), identificēt savi TPP ar Bankas izsniegtajiem autorizācijas rīkiem (SCA: Digipass, SMS, kodu kartes, u.c.). Pēc autentifikācijas Bankas pakalpojumu platformā (ASPSP), Lietotājs (PSU) saņem savu kontu informāciju Trešās puses pakalpojumu sniedzēju (TPP) vietnēs.

    TPP pēc Lietotāja (PSU) iniciatīvas veic pieprasījumu uz Bankas pakalpojumu platformu (ASPSP), Banka pārbauda TPP kā PSD2 autorizētu pakalpojuma sniedzēju: pārbauda TPP sertifikātu (eIDAS), pieprasījuma sintaksi, TPP tiesības / lomu (AISP – kontu informācijas apstrādē vai PISP – maksājumu inicializācija un apstrāde), kā arī semantiku. Ja viss ir pareizi, tikai tādā gadījumā tiek nosūtīti dati TPP.

bottom of page