top of page

SIA “E-PASAULE” kvalitātes politikas pamatuzdevums ir nodrošināt esošajiem un iespējamajiem klientiem augstu kvalitāti Internetrisinājumu un programmnodrošinājuma konsultācijās, projektēšanā, izstrādē, apkalpošanā un pārdošanā un pilnīgi izpildīt līgumu prasības un noteikumus, kas atbilst nozares standartiem.


SIA “E-PASAULE” definē kvalitāti kā produkta un pakalpojuma sniegšanu atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām pret kvalitāti.


SIA “E-PASAULE” savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piegādājamo pakalpojumu klāstā, kā arī iekšējo kvalitātes kritēriju mainīgumu. 

 SIA “E-PASAULE” vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus Kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai.


SIA “E-PASAULE” vadība akcentē uzticēšanos katram uzņēmuma darbiniekam. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, jo ir tendēti uz kvalitatīvu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Darbinieki izprot kvalitatīvas darbības priekšrocības un nekvalitatīvas darbības iespējamās sekas, izprot saikni starp rūpēm par klientu un viņu pašu materiālo nodrošinājumu, kā arī uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa atkarību no sekmīgas darbības attīstības.

bottom of page