top of page
eAgent Merch

Risinājums ļauj apkopot datus par jūsu un/vai konkurentu produktu izvietojumu veidiem, cenām, ar izvietojumu saistītām problēmsituācijām, sava darba rezutātiem, Risinājums sniedz uzņēmuma darbiniekiem iespēju, atrodoties izbraukumā pie klienta, pārvaldot visu nepieciešamo informāciju par viņu, veikt apkalpošanu atbilstoši Jūsu uzņēmuma klientu apkalpošanas politikai.

Apmeklējuma atskaite nekavējoties tiek pārraidīta uz sistēmas serveri un, ja nepieciešams, uz  uzskaites sistēmu, kur kļūst pieejama ofisa darbiniekiem analīzei un apstrādei.


EAGENT Merch RISINĀJUMA FUNKCIONALITĀTE

Sistēma sastāv no divām daļām – mobilā klienta un servera.

EAGENT Merch MOBILĀS DAĻAS IESPĒJAS

 • Informācija par klientu (parādi, bilance, piegādes un juridiskā adrese, kontakttālruņi, kontaktpersonas, līguma termiņš un cita svarīga informācija).

 • Jauna klienta pievienošana / klienta informācijas labošana.

 • Dienas maršruti – iespēja definēt klientu apmeklējumu periodiskumu (piemēram, katra mēneša pirmā otrdiena vai katra mēneša otrā pirmdiena). Maršruts tiek attēlots alfabētiskā secībā vai servera daļā iestatītā kārtībā.

 • Informācija par produktiem (iespēja reģistrēt dažādus faktus par katru no produktiem – cena, akcijas cena, akcijas periods, OOS, izvietojuma veids, citas piezīmes)

 • Produktu attēlošana – saraksts vai galerijas skats pēc darbinieka izvēles.

 • Pasūtījumu pieteikumu vēsture (četri jaunākie pasūtījumi un četras pēdējās piegādes).

 • Preces atlikums pie klienta.

 • Produktu grupas (iespējams uzrādīt viena vai divu līmeņu produktu grupas).

 • Preces sortimenta atlase atkarībā no klienta kategorijas. 

 • Klienta parādu pārvaldīšana. Aģentam ir iespēja redzēt izrakstīto un neapmaksāto dokumentu, kā arī kavēto apmaksas dokumentu sarakstu.

 • Iespēja fotogrāfēt un klasificēt ar produktu saistītus faktus pie klienta veikalā (akcijas, OOS, izvietojums), nosūtīt serverī un dalīties ar tiem, izmantojot mobilajā iekārtā pieejamos servisus.

 • Drošība (visi dati ir aizsargāti ar paroli).

 • Vairāku valodu uzturēšana (LV/LT/EE/EN/RU/ utt.). 

 • Attālināta mobilās daļas atjaunināšana.

EAGENT Merch SERVERA DAĻAS IESPĒJAS

 • Informācijas imports/eksports, izmantojot integrācijas mehānismu Integra.

 • Darbinieku saraksta pārvaldība.

 • Klientu apmeklēšanas maršrutu izveide.

 • Preču grupu/zīmolu piesaiste darbiniekiem.

 • Klientu piesaiste darbiniekiem.

 • Darbinieku aizvietošana prombūtnes laikā.

 • Atskaites (pie klienta pavadītā laika uzskaite, vizīšu kopsavilkumi). Visas atskaites iegūstamas pēc datumiem, aģentiem un klientiem.

 • Iespēja atskaiti eksportēt Excel formātā.

 • Tiesību deleģēšanas iespēja – katram operatoram  iespējams norādīt savu darbinieku sarakstu, operatoram būs pieejami dati tikai par šo darbinieku aktivitātēm. 

 • Visa funkcionalitāte pieejama, izmantojot pārlūkprogrammas.

 • Papildmoduļi:

  • Iekārtas atrašanas vietas GPS datu noteikšana ļauj automātiski reģistrēt un pārraudzīt pasūtījuma nosūtīšanas -> izveidošanas vietas GPS koordinātes.

  • Anketas – universāls instruments atšķirīgu datu reģistrācijai par tirdzniecības vietu, konkurentu aktivitātēm, akciju noteikumu izpildīšanu, jebkuras informācijas par klientu apkopošanai un analīzei. Rezultāti pieejami Excel formātā.

  • Aģentam tiek deleģēts darbu saraksts, kas jāpilda, atrodoties pie klienta.

bottom of page