top of page
eAgent Sales

Risinājums sniedz tirdzniecības aģentiem iespēju, atrodoties pie klienta, pārraidīt pasūtījuma pieteikumu uz uzņēmuma uzskaites sistēmu, lai tas tiktu nekavējoties izpildīts. 
 

eAgent nodrošina operatīvu datu atjaunināšanu par precēm, cenām, klientiem, maršrutiem dienas laikā.
 

EAGENT Sales RISINĀJUMA FUNKCIONALITĀTE

​Sistēma sastāv no divām daļām – mobilā klienta un servera.

EAGENT Sales MOBILĀS DAĻAS IESPĒJAS
 • Informācija par klientu (parādi, bilance, piegādes un juridiskā adrese, kontakttālruņi, kontaktpersonas, līguma termiņš un cita svarīga informācija).

 • Jauna klienta pievienošana / klienta informācijas labošana.

 • Dienas maršruti – iespēja definēt klientu apmeklēšanas periodiskumu (piemērām, katra mēneša pirmā otrdiena vai katra mēneša otrā pirmdiena). Maršruts tiek attēlots  alfabētiskā secībā vai server daļā iestatītā kārtībā.

 • Iespēja bloķēt klientus, kam ir pārsniegts noteiktais  kredītlimits vai pieļaujamā parāda summa.

 • Informācija par produktiem.

 • Produktu attēlošana – saraksts vai galerijas skats pēc aģenta izvēles.

 • Pasūtījumu pieteikumu vēsture (četri jaunākie pasūtījumi un četras pēdējās piegādes).

 • Atlaides (iespējams automātiski piesaistīt klienta atlaidi), pārbaudes mehānisms kontrolē, vai aģentam ir deleģētas tiesības piešķirt papildu atlaidi.

 • Preces atlikums noliktavā (iespējams sekot līdzi atlikumiem pie klienta).

 • Produktu grupas (iespējams uzrādīt viena vai divu līmeņu produktu grupas).

 • Preces sortimenta atlase atkarībā no klienta kategorijas. 

 • Pasūtījuma izveidošana, labošana un nosūtīšana jau esošam vai jaunam klientam. Pieteikuma izveides forma ļauj uzrādīt pasūtamās preces apjomu, klientam paredzēto atlaidi un pārdošanas cenu šim klientam.

 • Klienta parādu pārvaldīšana. Aģentam ir iespēja redzēt izrakstīto un neapmaksāto dokumentu, kā arī kavēto  apmaksas dokumentu sarakstu.

 • Aģentam ir iespēja pasūtījumam pievienot ziņojumu kā piezīmi operatora informēšanai vai iekļaušanai pavadzīmē.

 • Iespēja fotogrāfēt un klasificēt ar produktu saistītus faktus pie klienta veikalā (akcijas, OOS, izvietojums), nosūtīt uz serveri un dalīties ar tiem, izmantojot mobilajā iekārtā pieejamos servisus.

 • Drošība (visi dati ir aizsargāti ar paroli).

 • Vairāku valodu uzturēšana (LV/LT/EE/EN/RU/ utt.). 

EAGENT Sales SERVERA DAĻAS IESPĒJAS​
 • Informācijas imports/eksports grāmatvedības uzskaites sistēmā, izmantojot integrācijas mehānismu Integra.

 • Aģentu saraksta pārvaldība.

 • Klientu apmeklēšanas maršrutu izveide.

 • Preču grupu/zīmolu piesaiste aģentiem.

 • Klientu piesaiste aģentiem.

 • Aģentu aizvietošana prombūtnes laikā.

 • Pasūtījumu un to piegādes rezultātu apskate.

 • Pasūtījumu saņemšana no partneriem, izmantojot apmaiņas datnes.

 • Atskaites (pārdošanas, pasūtīts/piegādāts, laika patēriņš). Visas atskaites iegūstamas pēc datumiem, aģentiem un klientiem.

 • Iespēja atskaiti eksportēt Excel formātā.

 • Tiesību deleģēšanas iespēja – katram operatoram  iespējams norādīt savu aģentu sarakstu, operatoram būs pieejami dati tikai par šo aģentu darbību. 

 • Visa funkcionalitāte pieejama, izmantojot pārlūkprogrammas.

 • Papildmoduļi:

  • Iekārtas atrašanas vietas GPS datu noteikšana ļauj automātiski reģistrēt un pārraudzīt pasūtījuma nosūtīšanas -> izveidošanas vietas GPS koordinātes.

  • Anketas – universāls instruments atšķirīgu datu reģistrācijai par tirdzniecības vietu, konkurentu aktivitātēm, akciju noteikumu izpildīšanu, jebkuras informācijas par klientu apkopošanai un analīzei. Rezultāti pieejami  Excel formātā.

  • Aģentam tiek deleģēts darbu saraksts, kas jāpilda, atrodoties pie klienta.

  • GPS datu mērķtiecīga ievākšana- nodrošina iespēju reģistrēt klientu piegādes adrešu atrašanas vietu un veidot savu klientu GPS koordināšu bāzi. 

  • Aģentam ir iespēja noformēt preces atgriešanu, norādot atgriešanas iemeslu un/vai citas detaļas. 

  • Aģentam ir iespēja noformēt preces pārcenošanu, norādot pārcenošanas iemeslu un/vai citas detaļas. 

  • Sistēma ļauj operatoram strādāt ar klientiem paralēli aģentam. Pie pasūtījuma reģistrācijas tiek attēlots aģenta vārds, kam klients ir piesaistīts, un operators, kas pasūtījumu reģistrējis.

  • Dokumenta izveide (līgums, pavadzīme utt.) ar iespēju to izdrukāt, izmantojot mobilo printeri.

  • Ļauj strādāt ar klientam spēkā esošām dažāda tipa akcijām  - obligātām, pēc aģenta izvēles, daudzuma.

  • Aģentam tiek pievienoti pārdošanas plāni preces/preču daudzuma un/vai naudas apjoma izteiksmē.

bottom of page