top of page
eAgent Worker

Izmantojot eAgent Worker sistēmu, servisa departamenta darbinieki viedtālrunī saņem viņiem sastādītus / piešķirtus uzdevumus un vizītes darba rezultāts tiek pārraidīts atpakaļ serverī.

 

Risinājums atvieglo pie klienta uzstādīta aprīkojuma inventarizāciju un apkopi, kā arī ļauj izveidot pakalpojuma sniegšanu apliecinošu dokumentu uz vietas.

 

Apmeklējuma rezultāts nekavējoties tiek pārraidīts uz sistēmas serveri un, ja nepieciešams, uz uzskaites sistēmu, kur kļūst pieejams ofisa darbiniekiem analīzei un apstrādei.
 

EAGENT Worker Android DAĻAS IESPĒJAS

 • Informācija par klientu (sniegtie pakalpojumi parādi, bilance, un juridiskā adrese, kontakttālruņi, kontaktpersonas, līguma termiņš un cita svarīga informācija).

 • Jauna klienta pievienošana / klienta informācijas labošana.

 • Dienas maršruti – iespēja definēt klientu apmeklēšanas periodiskumu (piemērām, katra mēneša pirmā otrdiena vai katra mēneša otrā pirmdiena). Maršruts tiek attēlots  alfabētiskā secībā vai server daļā iestatītā kārtībā.

 • Pieejamo pakalpojumu saraksts.

 • Izrakstīto PPR / rēķinu vēsture (pēdējie sniegtie pakalpojumi atbilstoši grāmatvedības dokumentam).

 • Mobilās un centrālās rezerves daļu noliktavu atbalsts.

 • Apmeklējuma atskaites izveidošana. Pieteikuma izveides forma ļauj uzrādīt sniegto pakalpojumu un to nodrošināšanai izmantoto detaļu sarkstu.

 • Darbiniekam ir iespēja pasūtījumam pievienot ziņojumu kā piezīmi operatora informēšanai vai iekļaušanai pavadzīmē.

 • Iespēja fotogrāfēt (bojājuma vai darba rezultāta konstatācijai) un klasificēt ar pakalpojuma sniegšanu saistītus faktus pie klienta, nosūtīt uz serveri un dalīties ar tiem ar kolēģiem, izmantojot mobilajā iekārtā pieejamos servisus. 

 • Vairāku valodu uzturēšana (LV/LT/EE/EN/RU/ utt.). 

 • Papildmoduļi:

  • Tiek reģistrētas un ir pārraugāmas pasūtījuma nosūtīšanas
   -> izveidošanas vietas GPS koordinātas.

  • Anketas – universāls instruments atšķirīgu datu reģistrācijai par tirdzniecības vietu, konkurentu aktivitātēm, akciju noteikumu izpildīšanu, jebkuras informācijas par klientu apkopošanai un analīzei. Rezultāti pieejami  Excel formātā.

  • Darbiniekam tiek deleģēts darbu saraksts, kas jāpilda, atrodoties pie klienta.

  • Pieejama dokumenta izveide (līgums, pavadzīme utt.) ar iespēju to izdrukāt, izmantojot mobilo printeri.

  • Iespēja pārvaldīt aprīkojumu, kas atrodas pie klientiem, to stāvokli, kā arī norīkot to pārvietošanai citiem klientiem vai uz noliktavu.

​EAGENT Worker SERVERA DAĻAS IESPĒJAS

•    Informācijas imports/eksports, izmantojot integrācijas mehānismu Integra.
•    Darbinieku saraksta pārvaldība.
•    Klientu apmeklējumu maršrutu izveide.
•    Klientu piesaiste darbiniekiem.
•    Darbinieku aizvietošana prombūtnes laikā.
•    Klientu apmeklējumu rezultātu apskate.
•    Atskaites (pie klienta pavadītā laika uzskaite). Visas atskaites iegūstamas pēc datumiem, aģentiem un klientiem.
•    Iespēja atskaites eksportēt Excel formātā.
•    Tiesību deleģēšanas iespēja – katram operatoram  iespējams norādīt savu darbinieku sarakstu, operatoram būs pieejami dati tikai par šo darbinieku aktivitātēm. 
•    Visa funkcionalitāte pieejama, izmantojot pārlūkprogrammas.

bottom of page